Literární archiv Památníku národního písemnictví - Kolářík Jaroslav

Vyhledávání:
JAROSLAV KOLÁŘÍK
(1895 - 1961)

Narodil se 16. 9. 1895 v Praze, zemřel 26. 2. 1961 tamtéž.
Novinář, překladatel, ekonom.
Po gymnaziálních studiích absolvoval v letech 1914 - 1919 pražskou právnickou fakultu a již v této době byl zapojen do veřejného a společenského života ve studentském spolku Všehrd a rovněž v protirakouském odbojovém hnutí. Po promoci byl krátce zaměstnán v Kontrolním a kompenzačním úřadu pro mezinárodní obchod a v Ústředním svazu československých průmyslníků. Stal se uznávaným odborníkem, přednášel národní hospodářství na Svobodné škole politických nauk a na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, ale hlavní náplní jeho života se stala publicistika. Od roku 1920 psal do Lidových novin, brzy se stal jejich redaktorem a nakonec i zástupcem šéfredaktora. Působil zde s výjimkou války až do roku 1948, později byl až do penzionování redaktorem Literárních novin. Mezi čtenáři i mezi kolegy byl velmi oblíbený, vzpomínají na něho ve svých knihách třeba Julius Firt nebo Jaroslav Pilz.
Kromě tohoto svého hlavního působiště byl činný v dalších novinách a časopisech (Přítomnost, Dnešek, Hospodářská politika, Věda a život), přispíval do Ottova slovníku naučného nové doby a vydal i řadu vlastních publikací (např. Nové přímé daně v Československu - 1927, Peníze a politika - 1937, Příruční slovník politický a hospodářský - 1937 - 1941, nedokončeno). Své články podepisoval také zkratkami K nebo K. Významná byla i jeho činnost překladatelská, z angličtiny přeložil např. díla Bruce Lockharta nebo Winstona Churchilla.
Fragment osobního fondu Jaroslava Koláříka tvoří pouze část jeho korespondence, kterou získal literární archiv Památníku národního písemnictví v roce 1994 (č. př. 55/94). Mezi pisateli jsou např. Eduard Bass, František Čáda, Jaromír John, Franta Kocourek, Edmond Konrád, Jaroslav Křička, Hubert Ripka a další známé osobnosti, většinou z okruhu Lidových novin.
Písemnosti jsou uloženy v 1 archivním kartónu a zahrnují období 1920 - 1956.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace