Literární archiv Památníku národního písemnictví - Bouček Bohuslav

Vyhledávání:
Bohuslav Bouček
(1886-1953)

Narodil se 2. dubna 1886 v Poděbradech, zemřel 22. listopadu 1953 v Praze.
Pocházel ze staré lékařské poděbradské rodiny. Po maturitě na gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou (1905) začal studovat v Praze nejdříve na filozofické a později na lékařské fakultě. V roce 1912 byl jmenován sekundárním lékařem nemocnice v Havlíčkově Brodě; místo však nenastoupil, protože odjel na dobrovolnou lékařskou službu do Bělehradu. Válečná léta prožil jako vojenský lékař na frontě, hlavně v Srbsku a v Rusku.
Po návratu do vlasti podnikl několik studijních cest do Itálie, Německa a Rakouska a ve své vědecké práci se zaměřil na farmakologii. V roce 1922 se stal docentem farmakologického ústavu Univerzity Karlovy, ještě téhož roku však přešel do Brna, kde převzal vedení farmakologického ústavu po profesoru K. Chodounském. O rok později byl jmenován mimořádným profesorem farmakologie na brněnské univerzitě, řádným profesorem se stal v roce 1928.
Po druhé světové válce, během níž byl dvakrát vězněn, se vrátil na pražskou lékařskou fakultu, kde začal propagovat a úspěšně rozvíjet deontologii - do té doby nezavedený obor lékařské etiky. Mimo to se podílel na vybudování lékařské fakulty
v Hradci Králové.
Ve své rozsáhlé publikační činnosti se vedle odborných farmakologických článků a studií zaměřil na popularizaci vědeckých objevů (pro tento účel založil v Brně časopis Věda a život) a na historii lékařství, kde nejvíce pozornosti věnoval Janu Evangelistovi Purkyňovi. Z jeho podnětu byla v roce 1948 založena komise pro studium života a díla Jana Ev. Purkyně, jejímž předsedou byl až do své smrti.
Písemná pozůstalost Bohuslava Boučka byla vyčleněna z fondu Purkyňovy komise. Její podstatnou část tvoří rukopisy odborných i popularizačních článků, studií a přednášek, které dokládají jeho rozsáhlou činnost pedagogickou i vědeckou. Tyto písemnosti doplňuje nepříliš rozsáhlá korespondence a soubor tisků vlastních Boučkových prací a výstřižků o jeho životě. Fond je uložen ve čtyřech archivních kartónech. Tento soupis zachycuje stav fondu k roku 1988 (4 kartóny), zahrnuje časové rozmezí let 1925 – 1954. Fond a je uložen pod přírůstkovým číslem 22/99.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace