Literární archiv Památníku národního písemnictví - Běhounek Josef

Vyhledávání:
JOSEF BĚHOUNEK
(1898-1986)


Narodil se 18. 3. 1898 v Lounech, zemřel 23. 3. 1986 v Lounech.
Středoškolský profesor, odborný spisovatel.
Pocházel z učitelské rodiny. V letech 1909 - 1916 vystudoval klasické gymnázium ve Slaném, ukončil ho tzv. válečnou maturitou a narukoval na vojnu. Po ukončení první světové války absolvoval na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze studium češtiny a francouzštiny a stal se středoškolským profesorem. Působil v Kutné Hoře (1923 - 1925), v Žilině (1925 - 1927), v Boskovicích (1927 - 1931) a ve Vysokém Mýtě (1931 - 1942). Všude se zapojoval do společenského a kulturního života. Nejvíce ho uspokojovalo sokolské hnutí.
       Za druhé světové války se zapojil do hnutí odporu a v roce 1942 byl zatčen. Po odsouzení prošel několika pracovními tábory a mnohokrát se ocitl v nebezpečí smrti. V této době poznal i spisovatele Petra Jilemnického. Se štěstím přežil konec války a vrátil se krátce do Vysokého Mýta. Odtud odešel do Teplic, kde se stal na podzim roku 1945 ředitelem gymnázia. Po školské reformě v roce 1953 bylo gymnázium zrušeno a Josef Běhounek přešel ještě na pět let do funkce ředitele Vyšší hospodářské školy v Teplicích. V roce 1958 byl penzionován, ale ještě řadu let ve školství vypomáhal, hlavně ve výuce zahraničních studentů. Intenzivně pracoval ve Svazu protifašistických bojovníků a v dalších organizacích. Od roku 1966 žil jako důchodce v rodných Lounech.
       Literárně byl činný jako autor mnoha pedagogických článků a recenzí, které publikoval zvláště v časopisech Český jazyk, Literatura ve škole, Literární noviny, Práce, Odborná škola aj. a také v několika sborníkách. Přispíval rovněž do sokolského tisku. Otiskl i několik vzpomínkových statí o Petru Jilemnickém a o svých zážitkách v odboji a ve vězení.
       Fragment osobního fondu Josefa Běhounka získal Literární archiv Památníku národního písemnictví v roce 1977 a je evidován pod přírůstovými čísly 44/77 a 94/77. Tvoří ho malý zlomek korespondence přijaté (nejcennější jsou dopisy Petra Jilemnického) a odeslané a rozsáhlá autobiografie. Je uložen v jednom archivním kartonu a zahrnuje časové období 1945 - 1977.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace