Literární archiv Památníku národního písemnictví - Cejpek Jan

Vyhledávání:

Jan Cejpek
(1895-1965)

Narodil se 9. listopadu 1895 ve Vídni, zemřel 1965 v Prostějově.
Dětství prožil ve Vysokém Mýtě, kde také vychodil obecnou školu a gymnázium (maturoval v roce 1916). V letech 1919 až 1924 studoval na filozofické fakultě v Praze češtinu a němčinu. Učil pak na odborných školách a gymnáziích v Hořicích, Rožňavě a Jevíčku. V roce 1930 se trvale usídlil v Prostějově a nastoupil na zdejší gymnázium; v letech 1941 - 1948 byl jeho ředitelem. Od roku 1949 byl deset let profesorem na pedagogické škole.
Vedle své učitelské práce se zúčastňoval i kulturního a literárního života města. Byl stálým korektorem časopisu Kulturní zprávy prostějovské (vycházely 1934 - 1941 ) a korigoval i knihy vycházející v Prostějově (např. Vzpomínky Zdeny Wolkrové). Byl také jedním ze zakladatelů Skupiny Družstevní práce, členem Skupiny prostějovských knihomilů, pražského Spolku českých bibliofilů a Spolku sběratelů a přátel ex libris; od roku 1963 spoluredigoval Zprávy muzea.
V posledních letech života (1959 - 1965) pracoval v Okresním vlastivědném muzeu v Prostějově, kde se zasloužil o založení literárního archivu a zejména o zpracování materiálů týkajících se Jiřího Wolkra.
Písemná pozůstalost Jana Cejpka je tvořena hlavně korespondencí a rukopisy.
Největší část korespondence představuje Jana Cejpka jako sběratele autografů. Jsou zde zastoupeni nejen jeho současníci - Petr Bezruč, Josef Hora, Peter Jilemnický, ale také např. Jakub Arbes, Jan Neruda, Ignát Herrmann, Josef Václav Sládek. Významný je dopis Jiřího Wolkra Marii Horákové.
Ostatní korespondence dokládá šíři Cejpkových kulturních zájmů a jeho činnost v této oblasti. Nejpočetnější jsou dopisy Zdeny Wolkrové, týkající se zejména vydání její knihy Vzpomínky.
Sbírku autografů doplňují rukopisy, které Jan Cejpek získal jednak při pořádání různých kulturních akcí v Prostějově, jednak opět svou sběratelskou činností. Dvěma básněmi je zde zastoupen Vladimír Holan, titulními listy maturitních prací Jiří Wolker.
Pozůstalost získal literární archiv Památníku národního písemnictví v r. 1966 od doc. Jiřího Cejpka. Je uložena ve třech kartónech. Tento soupis zachycuje stav fondu k roku 1987, zahrnuje časové rozmezí let 1879 – 1964. Fond je uložen pod přírůstkovým číslem13/66.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace