Literární archiv Památníku národního písemnictví - Grosman Ladislav

Vyhledávání:
III. Archivní charakteristika archivního souboru

Archivní charakteristika archivního souboru:
Osobní fond Ladislava Grosmana tvoří především písemná pozůstalost z let 1968-1981, jedná se o období autorova života v izraelské emigraci. Fond obsahuje korespondenci přijatou, odeslanou i cizí, rukopisy vlastní a rukopisy cizí. Podstatnou část fondu tvoří strojopisy rozličných verzí, konceptů a fragmentů nedokončeného románu Adam, syn člověka, který zahrnuje 3 kartony z celkových 5 kartonů, ve kterých je fond po zpracování uložen. Časové rozmezí fondu je ohraničeno lety 1968-1996.

Způsob uspořádání:
Uložené písemnosti byly roztříděny a uspořádány podle schématu určeného pro osobní fondy. Archivní pomůcky byla vytvořena v programu Janus Archiv. Soupis zachycuje stav fondu k červnu roku 2016.

1. Korespondence vlastní
   1.1 přijatá
          1.1.1 osoby
          1.1.2 korporace
    1.2 odeslaná
          1.2.1 osoby
          1.2.2 korporace
2. Korespondence rodinná
3. Rukopisy vlastní
4. Rukopisy cizí

Pravidla zpracování jednotky popisu:
Fond byl zpracován podle Pokynů pro zpracování archivního materiálu v Literárním archivu PNP (Praha 2013). Tyto pokyny vznikly na základě požadavků vzešlých ze Základních pravidel pro zpracování archiválií (vydal Odbor archivní správy a spisové služby MV, Praha 2013, 2. revidované vydání 2015), která jsou v platnosti od 1. 5. 2013.

Budoucí přírůstky:
Jelikož Ladislav Grosman odešel po svém úspěšném scénáristickém debutu do emigrace (kde také zemřel), velká část jeho díla vyšla v exilu a je obtížně dostupná, nebo zůstala nevydaná. Většina archivního materiálu se s nejvyšší pravděpodobností nachází ve fondu Grosman Ladislav v LA PNP, popřípadě u známých či příbuzných. Fond obsahuje téměř výhradně archiválie vztahující se k období autorovy emigrace a není nám známo, zdali se v rodině autora či jinde nenachází další písemnosti. Z tohoto důvodu nelze zcela jistě vyloučit či potvrdit možnost získání dalších přírůstků.

Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a pomůcky pro vyhledávání: –

Fyzický stav archivního souboru:
Fyzický stav archiválií je uspokojivý, pouze některé strojopisné listy jsou na okrajích lehce potrhané.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace