Literární archiv Památníku národního písemnictví - Grosman Ladislav

Vyhledávání:
V. Záznam o uspořádání archivního souboru a sestavení archivní pomůcky

Zpracovatel jednotky popisu: Mgr. Hašková Martina

Datum popisu: 2015–2016

Prameny a literatura: viz Zdroje informací

Seznam použitých zkratek:
aj. – a jiné
apod. – a podobně
atd. – a tak dále
bm – běžný metr
č. – číslo
čs. – československé, československého
EJ, ev. jed. – evidenční jednotka
kar – karton
ks – kusy
LA PNP – Literární archiv Památníku národního písemnictví
ll – listy
např. – na příklad
poř. č. – pořadové číslo
příl. – příloha
r. – rok, roku
rkp – rukopis
s.d. – sine dato (u nedatovaných archiválií)
strojop. – strojopisný
=> – v korespondenci označuje vztah odesílatel => adresát

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace