Literární archiv Památníku národního písemnictví - Hujer Oldřich 1. část

Vyhledávání:

Oldřich Hujer
(1880-1942)
1. část

Narodil se 25. 11. 1880 v Paceřicích u Turnova, zemřel 4. 6. 1942 v Praze.
Studoval na gymnáziu v Praze, maturoval na gymnáziu v Příbrami v roce 1899. Na Karlově univerzitě byl žákem Jana Gebauera, Josefa Krále, Františka Pastrnka, Jiřího Polívky a Josefa Zubatého.
Roku 1904 dosáhl učitelské aprobace pro gymnázia, o rok později získal titul doktora filozofie. Učil na Akademickém gymnáziu v Praze, na gymnáziu v Čáslavi a na Královských Vinohradech. V letech 1909 - 1910 studoval na univerzitách v Lipsku a Berlíně.
Od roku 1911 působil na Karlově univerzitě jako docent pro srovnávací jazykozpyt indoevropský, roku 1919 byl jmenován mimořádným a roku 1924 řádným profesorem.
Byl členem Královské české společnosti nauk (od roku 1913 dopisujícím, od roku 1924 řádným), České akademie (od roku 1913 dopisujícím, od roku 1916 mimořádným a od roku 1924 řádným, od roku 1930 tajemníkem 3. třídy), Slovanského ústavu (od roku 1929 čestným), Bulharské akademie nauk (od roku 1926 dopisujícím), Philological Society v Londýně (čestným).
Pracoval v redakcích Listů filologických, Naší vědy, Naší řeči, Južnoslovenského Filologa, časopisu Slavie. Redigoval Příruční slovník jazyka českého a Československou vlastivědu, svazek Jazyk.
Jeho studie, články, referáty atd. se týkají indoevropského celku i jeho částí, přihlížejí také ke slovanským jazykům a češtině - Slovanská deklinace jmenná (1910), Úvod do dějin českého jazyka (1964), Příspěvky k historii a dialektologii českého jazyka (1961). Důležité jsou práce etymologické, kmenoslovné i tvaroslovné - Nynější stav našeho vědění o dialektech starořeckých, Jazykové poměry starověké Itálie, Genitiv singuláru indoevropských zájmen osobních, Adverbium substantivem aj. Cenné jsou bibliografické přehledy o české filologii, velký význam mají recenze, kritiky, zprávy i nekrology otištěné v různých časopisech.
V Literárním archivu Památníku národního písemnictví je v jednom kartónu uloženo pouze torzo písemné pozůstalosti Oldřicha Hujera, je zpracováno pod přírůstkovým číslem 53/78. Fond zahrnuje období 1910 – 1940.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace