Literární archiv Památníku národního písemnictví - Ježek Jiří 2. část

Vyhledávání:
Jiří Ježek
(1901-1963)
2. část   

Narodil se 7. 12. 1901 v  Chrudimi, zemřel 13. 11. 1963 tamtéž.
Univerzitní knihovník, literární kritik, překladatel.
V  roce 1924 získal doktorát z  filozofie. Stal se vedoucím redaktorem časopisu Čteme a v  letech 1927 - 1928 řídil spolu s  Františkem Götzem časopis Literární svět. Působil jako knihovník v  Univerzitní knihovně v  Bratislavě a v  Národní knihovně v  Praze. Soustavně se zabýval studiem moderní francouzské literatury a projevil se jako překladatel děl francouzských spisovatelů (A. Gide, D. Mornet, M. Prévost, E. Rostand). Překládal zejména verše ze starofrancouzštiny, povídky i divadelní hry (některé pro ochotnický divadelní spolek v  rodné Chrudimi) a rozsáhlejší studie, např. Dějiny soudobého písemnictví a myšlení francouzského od D. Morneta. Sám také napsal několik studií o životě a díle francouzských osobností (A. Gide, G. Apollinaire). Věnoval se také překladům děl některých slovenských autorů – J. Barče – Ivana, P. Karvaše, J. Stodoly.
Jako literární kritik přispíval svými články do celé řady novin a časopisů - Československých novin, Národních listů, Národního a Stavovského divadla, Tvorby atd. upozorňoval zejména na činnost Slovenského národního divadla a slovenské kultury vůbec. Práce byly uveřejňovány pod rozličnými pseudonymy (- e -, Juraj, Jžk., j – j).
Byl členem spolku spisovatelů Literární skupina a členem PEN klubu v  Bratislavě. Pořádal také přednášky s  tematikou české a převážně francouzské literatury např. v  knihovnickém kurzu. Sbíral a vystřihoval si články, které se týkaly české i světové literatury, českého jazyka, kulturních památek, knihoven aj., a některé opatřoval svými poznámkami.
Přírůstek k  osobnímu fondu Jiřího Ježka (1. část uloženou ve 2 kartónech zpracoval František Baťha v  roce 1966 – č. 149) obsahuje několik dokladů a rukopisů vlastních, zejména články a přednášky. Zajímavý je návrh na vydání Slovníku literárního a knihopisného. Převážnou část fondu však tvoří tisky a výstřižky článků otištěných v  letech 1877 - 1978 v  různých českých i slovenských novinách a časopisech. Jsou rozdělené tematicky a řazené abecedně. Přírůstek získal literární archiv Památníku národního písemnictví v  roce 1981 (č. př. 93/81). Nyní je fond uložen v 5 archivních kartónech a zahrnuje období 1877 - 1978.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace