Literární archiv Památníku národního písemnictví - Kalandra Albert Jan

Vyhledávání:
Albert Jan Kalandra
(1826-1909)

Narodil se 7. dubna 1826 ve Vysokém Mýtě, zemřel roku 1909.
Centrální ředitel Společnosti Luizinské silnice, funkcionář českých krajanských spolků ve Vídni, spisovatel.
Pocházel z rodiny pekařského mistra Františka Kalandry a Ludmily Kalandrové, rozené Munzarové. Mládí prožil u svého strýce, faráře Jana Munzara ve Volfářově, kde se mu dostalo prvního vychování. Do školy chodil ve Slavonicích, v Telči a Pelhřimově. Neměl mnoho prostředků na další studia a stal se venkovským učitelem. Byl velmi oblíbený a uznávaný mezi svými žáky a práce se mu dařila. Přesto toužil po dalším vzdělání a roku 1846 odešel do Vídně studovat techniku a stavitelství, jež ukončil v roce 1850 v Praze. Získal místo u c. k. priv. Společnosti Luizinské silnice (1852) v Karlovci v Chorvatsku. Později se stal jejím centrálním ředitelem ve Vídni (1871). Zde se také stal členem a funkcionářem českých krajanských spolků (Slovanská beseda, Záboj, Zpěvácký spolek slovanský).
Se svojí manželkou Idou Starou, dcerou praktického lékaře, měl čtyři syny (jeden po narození zemřel, Břetislava, Jaroslava a Otakara).
Napsal značný počet básní (Převrácené rýmy, Temná zdání, Hlasy Čecha aj.). Tvořil také básně a písně k různým příležitostem (např. významná jubilea některých zakladatelů a členů spolků) a veršované proslovy a úvody k výročím a událostem (Hymna, Na Velehrad, Proslov ku slavnosti Slovanské besedy ve Vídni apod.). Psal veselohry (Šábes, Po volbách) a překládal hry z němčiny (Pokoj s nábytkem k pronajmutí). Některé verše vyšly také v tisku.
Fragment osobního fondu Alberta Jana Kalandry obsahuje rukopisy jeho básní a písní a v oddíle tisků nalezneme několik veršovaných proslovů. Jeho hlavní část získal literární archiv Památníku národního písemnictví v roce 1986.
Fond je uložen v jednom archivním kartónu pod přírůstkovými čísly 213/39, 100/79 a 38/86. Zahrnuje období 1871 - 1907.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace