Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Grög-Gruš
¿V

;y

GROSSMA.TOOVX-BRODSKÍ LUDMILA*24.5 • 1859 v Netvořícíc

u Benešova
+ 2.4.1955 v Praze

učitelka krefclení a ruč-r
prací v Praze a na Mélníce
spis pro ml.

Jarní kvítky.96.- Z ústraní.97

¿Zlaté oříšky.95.“ „Dětské srdce.93

Z našeho venkova.93-95*~Ha venkově u babičky.26
Rozmarné kapitoly. I-IÝ.-Malí výletníci.26
¿ Student vlastene c.26.- Světélka v jitru života.90
Zlaté včelky.89.- Jaro.89*- *Jarní ohlasy.90

........ >

pseud. :[Zdenka Zásmucká:Zábavná směs. 95 * -Posl. Mohykán. 02♦

....... ...' Pan baro n Pr áši 1*11

Dítky tíž pobaví zvířátek zábavy.

LuMla^dsM

BMemJ3íMová
L. Mě lnic kál

Milan Brodský,
přel*íM.Cervantes^Don Quijote z La ManchyV/02/
E.Harděn”Nové povídky” 01 ./.