Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Grög-Gruš
přel.:M0 prázdnináchM1O

K.L. Immermann^Dobrodr. barona PrášiiLaH95
H• Be echer-St owe!t Chaloupka strýc e TomaHQQ-

Z mládí zahrádky,zlaté pohádky. 19
Veselé písničky prošlé dětičky.27

Jak život jde* .- Zažehnaná kletba. *-2e statků i chalo
gek. .-Lide a osudy, ¿-^a rozcestí. .-Očarovaný Nikola
rodinné kronijsy* .-^ertovinky a čertovinky, .

Dol 34.-OSN 10 e.520.-OSN 28 s.503*-OSND II 2 s.947.-
T.a P.s.2079*-Nár.alb.1899 sí.66*-Ses.slk boh.sv.4 s.
606.-FDZenkl,1902 s.93-95 tmi chybně*20.5.1860.-Vlast
25 1908/09 s.749.-Lid.listy 24.5.1939 s.4.~
+:Nár.osvob.3.4.1935 s.5. -5€fe±e£: Ženské listy 35 1907
nu. . s■> s. 157-160.

(v dětství po nemoci ohluchla)