Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Charv-Chlum
CHARVÁT FsLAOTlŠEK

přec.Ostavu pro filos.a sociol.CS&V

Sociální struktura SSSR a její vj voj v 60.letech.72
teorie sociální struktury g^struktura sociálních

oociálná třídní struktura 051^78 aj, ..........teorií.75

^měny v soc.třídní struktuře CSuK.76 s^.^ichem
i‘řídy a vrstvy v buržoazní sociologii.78 aj.
dělnická třída a rozvoj kultury v podmínkách výstavby
rozvinuté soc.společnosti,(7 ^ *

Sociální struktura sociál.spol.a její vývoj v Csl.SQ