Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Charv-Chlum
CHKRVÍT IGNÁC *£2*7* 1863 v Horní Cerekvi
[HynekJ
stř* prof./klas.íxl♦/+

na gjaruv LitoaySli £9-»na gyan.v Plzni 91-*

H w v Praze Truhl*ul*95->pfcof.gyauuv Třeboni 97

přel.I*knihu básní Q.Horatia Flacca/Zpr.g# Plzni

Katalog knihovny uditelské»/2pr.g.Třebon 1892/

96,99,00,01/

F* D.Zenkl,19021 s.152-3

Tře bon,Vrchlického