Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Charv-Chlum
OÍÁBVáč JÁROSI^V * 22^.1904 v Třebíči
^ PhPr. ,2r3c.

ob prac.archivu Nár. muzea 30-46,doc.4£-

V prof.ns Vbped.^3- , proř.kst.dějin obecných na FF KU

r* • 49-

ě j iny nov ov ě ku. I'V. 74

Uvod dojsiftiia dějepisu,74

^ v V

stati ve sbcíchs "VhSH a našdnái;. svobodaM49
'^ár .muzeum }Ply“l94BM(49)
vyá»Malackého M2ílo,,I"IV.(4l)~k 4.dílu vyd.4-5 přípoje*

brožuras^enzurs a díla .Oalackého.
spolured.revui "Dějiny a přítomnost”

pře 1 *: ^ • 0 7id en "H i tle r M,

Dia.*^.-*>do je kdo i 1^69 s.-'V6~'f .-LU 1976.- Kutnar H 3ófí
1977 s. 47 6 # - / 0 let • 3 po 1 • věd y ve ěkole 31 1974/*í í) 5.1 s. 1? =
1 obr.-75 letsSpol.vfidy ve škole 3 v 1979/60 č.l s.*2-23.1c

-"'v i .řf-rr-týwi vítl-j. j .