Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Charv-Chlum
^ CHARVÁT JOSEF * 6.8.1897 v Praze XII.

ív* MUDr. ,DrSc. .akademik 54-

Sp doc.28-,prof.patologie a terapie chorob vnitřních
na UK 33-, přednosta III*int«kliniky,řed.laboratoře
pro endokrmologii a metabolismus
fiád práce,laureát st.eeny
Avitaminosy v 5sl.37 život, adaptace a stress *69/fo

Vitaminy a hormony. 38 člověk a jeho svet.Y

Vývoj lékařství v poslední válce.47
Choroby žláz s vnitřnfsekrecí♦35
Růstový hormon.55

Antidiuretický hormon a meurohypofysa.52
Neoperativní léčení nemoci Basedowovy.32
Metabolické přípravné reflexy.30
Mikuliczův syndrom u cukrovky.32

OSND II 2 s.l327.-Dol.-Prakt.lék.37 1957 5.15/16 &.T
754-6,-LD 6.8.1957.lobr.-SLČ 96 1957 5.33/34 s.1026-
1029 a 1104,5.40/41 s.l314~9,bfie.—Vesmír *56 1QS7 ^ ■
s*244,lobr.-Čes.pediatrie 22 1967 5.7 s.667*-