Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Charv-Chlum
Wíu-ř 4* 'i*-- «7 »•* vr* *■7' +Tp#r'~* , M,

* 4&h**v ¿‘č, '^*4% - cVd- ./-/C «???»*.5^.

dalších 14 čl.k 70.nar.viz ftčfi 1967 č.10 sózn.č.36607-

v */c* fáč á í. »/•... -2.^ ,-.;t,n5* ¿ví* r 36620

'v ( /¿ <. •!. ^Ar (. ” J"- - ' Wj \%f ,’

Svol!)«slovo 9.9.67 s.l.-LD 9*9*67 s.5.-Výživa lidu 12 195
2.10 a.lál,lobr.-Vnitřní lék.3 1957 č.7 s.578-9.-Zdrav,
nov.ll i962 6.32 s.2.~Čs.gastroenteroI.16 1962 5.6 s.417
-Vnitřní lék.8 1962 Č.9 s.1019-1020.-Kult.pol.kal.1967
s.177-178.-ČLČ 86 1947 e.29 s.879-886,lobr.,bfie a s.904
Čs.gynekoJ.32 1967 č.6/7 s.545.-C3.psychiatrie 63 1967
6.4 s.283-286.lobr.-Zdratř.prac. 17 1967 č.9 s.504-505.-
ČLlS 106 1967 C .40 3.1069 . &*é\^ /fČ’-Cfe£C^-2 Y r,

1 ** A , v 2%'X, 'tfttčM. ’H- t-kř. *
•S*- «e