Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Charv-Chlum
' ■.-■'• : :• • ■■ - :ï:ï::Yx ’ í: ;/:Ÿ:'■■/ : í -

* •

^rUKv/Æ OïÂKAE +'22.1.1900 vs žaanicích

v timó

¿.-¿z ¿e stnnu rečnífcen.33 ..

v;/:j .3 *vyd ,Ir I lo soi i ckéhg $ lova lira » 'j 4 • 13 m •
Era to chvilek s K^Sernockým) .

y i:-. Mčl jv V'}:\ O '¿ i » 9 c * r¿'¿ ■

t-

p

’1fU tr T&f-