Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Charv-Chlum
c-'i ,

CHARVM VINCENC -# 15.1.1889, v ílřftbťSi

^ PhDr^ .novinář v 4 25.1.194T V.fe8ize

soc .dem*politik .^ '

^.•isjposlanee nár.shrora. »legionářský 'prse* V*../*/ *.w. faptg&řf*
■¿ZjpTred. nČeahosl o vana H17/18, re d .Právo 1 idu .2§-*7,a j.
vybral a přel* 'UJkrafinská pohádky*13,24.

"Ruská pohádky«22 '

Ukrajinci a jejich osvobozenecká hrnutí.£8.s E«Strai
spolured.sbkwStavit?el chrámuM41 sseá.

přel. t M, Bakunin :&&&&-(t4**- --¿«e+ůCx£!~6.

Vs* Iva nov"Modravé písčiny"25
Ivan Franko’Tovf dkyM13

k,Jakov).evtfOfflanásen,vítěz nad dvěma poly*'37
Joéif KallinifiovMMnichové aženytt32,36f~,!Při řekác

/h*a'/ babylonských‘’36 V

I.Kalužnyj ttPa rape liška a j(pte-. ”27 a J.Severinovou
M. Koc;jubyns kyj ,řZ hlub in d uše *’10, -Stány sap.oaeau-

tých předkfth ? 6. «"

ri 6 » ■** oe n, Na skalnatém o o bří- žx** ^7