Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Charv-Chlum
•*. CHARVÁT ZDSNÍiK ¿ 22.6.1921 v Praze

CO

MUDr.jCSc.

^ (odb • a s«), doc • hist ologie a

embryologie na ® v Hradci Králové ¿4- ,
d o c.kst Koř f o log i c kých v ěd
í1962 na lék.fak.univ.v Bagdádu)

knižně

KU x9o2, KU 1976