Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Charv-Chlum
. CHARVÁTOVA HERMÍNA 1874 v Karlině

\8

CV'*

divadelní ředitelka 4-15*2.1942 v Praze

^ /kremac e 23*2*42

spis .lidových povídek

/knižně ?/

f;Már. pol.20.2.42 s.4.

v *6 % ■ Z-f ¿VjítC* 4 J * X-