Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Charv-Chlum
a CHATRNÍ ADOLF *. 1904

Kf

CO

okresní inspektor + 21.12.1969 v Hodoníně
^ pro kulturu v
^ Hodomíne, pcrop.divadlo a lit*

s J.Přikrylem red*přehledMDvscet let svobodného Hodoníi

ska“65

i-:*■* *i$ : W&te**i 'j* £

/'fVM/řfcli

¿r* *■£

zpr.o+:0d Hradské cesty 1968/69 s.151.

. i. - * ~