Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Charv-Chlum
OHAURk EDMUND * 1856 v ífémčicích u Volyně

arch,v Poděbra- t22.10.1913 v Poděbradech

dech,městský stavitel

Obrázky z okupace bosensk.á*/93/

Válka prasko-rakouská r.l866./02/

re d."Kalendář čes.stavitelůM

(Toman I s. 397,-OSN 28 s.621.- OSND II 2 s f