Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Charv-Chlum
^ CHA.UHA KMffiL *-4.11.1869 v Praze II.

v/ obchodník staro- 4- 5*5.1945 v Praze
žitnost mi; numismatik

red.a vyd.Numismatické zprávy 34-
stati v odb.Čas.

Pravda o tzv.denáru svatováclavském.28/též něm./
Čištění mincí a medailí.

Medaile v zemích BesKých.24 aj.
red."První pražský oznamovatel starožitností a mincí"I.91
Denáry čwsskéno vévody Vratislava II. (3$)

P&klad z Choustníku,nález čes.denárů 10.a ll*věku*3-

Dol.-OSND II 2 s.1329*-Naše kniha 10 1929 «.25 s.384.-
Nár.pol.3.11.1939 s.5.-Mr.pol*4.11.1944 s.3.-

4-:Numismatické listy 1 1945/46 s.26-27.lobr.

glhýým*. . . -t* .• *f' tí-{f 3 f c ■ STjf ,-T,

i OjčisP ; Jo. **