Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Charv-Chlum
CHELČICKÍ PE!ffi „ 1390 v GhelSicích u Vodnan

\*v

"O

zeman + 1460

(vl^ja^ávorks^)

0 boji duchovním,

0 církvi s»8;té.

0 trojím lidu.
j^ostils.

Sít víry pravé* (l950 vyá«^r.Simek)

Zprávy o svátostech.79

OSN 12 s, 126*131 .-0SKÍ 28 s.622,-OSND XI 2 s.1330-31.-
?ed.enc*l 1937 8*502-3*-Cs*sik boh*5 s*2iQ~2i6(t8m delší
lit.}-Slk n.h*,soc.pol*^! l93l s.4Í3*-LF 93 1970 č.2.g.
l20~i27,-Kfest*revue 44 1977 S* 9/10* 3.224-22.9 *-Ko sta.
jiskry 56 i97l 5.8 s.4*-JSH 42 1973 č#l*s.48-5&,č.2.s.
94-10*:,-čgCH ¿0 1972 S.l s.71-94.-LF 102 1979 5.1.3.18-2
£d.^etrů^P.Ch »Bibliograf ie M?7 * ^1-:..^' 1 Liy'?