Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Květ-Kys
jj,. K.VÍÍA.LA. JA.N * 6.5.1834 v Mnichově Hradížti

PhDr.h.c. +10.4*1908 v Potštýně n.O.

rv, prof. klas * tí lol.

na UK v Praze -05. školský prac.»obránce RKZ
zemský poslanec /zamezil vepsání Husova jména na NM/

0 původu a vývoji mluvy.

Filologie klasická.98

Badání v oboru skladby jazyků indoevropských.94
Kritické a extgttické příspěvky 1$ Platonovým
dialogům Faidros a Gorgias.96^^^^^****"<*>*
JMové kritické a exegetické příspěvky k Vergiliovt

Aeneidě.91.

spolured.Čas."Listy filologické a ped.B74-86
red. H5eské museum filcl. *94^ ~

_____ sŤ4?T-2.-OSH 28 s.857.-Nár.alb. 1899 sl.210.-
Zlatá Praha 2 1885 ».15 s.153-159.lobr.

t' '■&&,. G&r-tQq. /i *^7 * * i4of?cf
>bk prací filologických na oslavu...prof.J.Kvíčaly.85.