Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Machát-Maj
Cfj MACHOVEC miSTlSm i 34-* 12« 1855 ve Lnářích

stř.prof./G / 4 8.10.i892~v Praze-Karlíne

^ v Klatovech. 77-79,

^ na r.v Prase X » 79-92 * matematik

Algebra :ro vyšší třídy Škol středních.87
Zobrazení teiSen a středů křivosti křivek na základě
Příspěvky k vlastnostem normál nové methody.83
ploch druhého řridu.90
Aritmetika pro ni Mí třídy gymnasií .^91 s V. Starým
0 tečných rovinách ploch káželoseČných...93
0 aormáliích ploch 2.stupně dle ¿ejich křiyek rovin
0 přímkových plociiách 2.řádu a o systemechjných.92
paprskov 'eh. .. 91

Mr*alb.1899 sI.301.-OSN 16 s.631.-Slátá Praha 10
1892/93 6.4 s.46,1 obr.-Zpr.r.v Karlině 1892/93*-
hkS 1392 š.4-Osvěta 23 1893 s.171.-Světozor 1892 č.
49.-A-cheneum 10 1892/93 5.28 s. 63-64.»-Lid.novirpr 9*10

1942 5.510 s. 4« “ujat,.ve škole 5 1955 8*10 s. &19-o21*