Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Mikš-Milí
N' MILBAUER SMAfTOEL VLASTIMIL* 184-3 v ^es.Budějovicící
/původně:Muhlbauer/

& orof./"h,F/ 429.12.1906 v Hradci Králové

^sj na r.v Písku/86-89,91-94/,

•na r.v Hradci Králové 94-

Historická mapa vývoje koruny české do r.1526/94/
Příspěvek ku historicko-statistickému přehledu

osad soud.okresu píseckého./Zpr.r.Písek 86/87/.
0 vodě požitkové a chemickém zkoušení vod vůbec.

/Zpr.r.Hradec Králové 96/97/*

mapy v OSN

OSN 11 s.2 0.-OSN 28:+. .^Osvěta 37 1907 s.183.-
4:Věst.Čes.prof.14 1907 s.227f-,l200 let píseckého
gymn.”1978 s.103.