Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Pivo-Ples
rk KAVEK JAIí H . 1853 v Poménicícli u Benešova

jJ stř. prof .(L,S,ě) +29.4.1923 v Mladé Boleslavi

r v Praze,v Mladé Bol,na g.82-87,

'T opět v Trase na ak.gyinn.

^ řen.gyím.v Klade Boleslavi 04-18

fiv obíral se mluvnickými zjevy v latině s řečtině

Příspěvky k výkladu vět vedlejších u Caesara dle nauk.,
o samostatném a vztažném užívání času*(Zpr.sk*gyinn.

' Praha 1904)

"250 let gymn.v Mladé Bolíl938 s«l6l,lobr.