Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Pras-Preč
U FRA.VBA. ANTONÍN *20.2.1846 v «išovicícli u Volyně

sft Ing..RTDr.h.c. + 5.4.1932

prof.stavby strojů na technice v Praze 85-
j konstruktér , .

f Konstrukce částí str030vých.,97*99

Diagramy k parním rozvodům Šoupátkovým.04

M K válcům strojů iÉmiřijdmxý coumpoud-

Parní rozvody šoupátkové nich.08

v Výpočty centrifugálních regulátorů.99
Kalendářní tabulky.16

OSN 20 s.548.-OSN 28 s.1045.-OSM) V 1 s.75.-
Zlatá Praha 23 1905/06 5,21 s.251.lobr.-^aše kniha 7
1926 6*3 s. 47. - r *&ř:z