Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Růži-Ryche
R&ŽlSKA. STANISLAV V'14.1.1872 v Praze

Cyém urazu___

MUDr. ?proí\ hygieny +6*11.1946 v Praze po“automobiry
; na univ.v Praze 07-19»v Bratislavě 19-59?doc.01-vPra

r'ze

Eubiot ika. 22,

i Hlavni zásady hygienické životosprávy.15

^ o* Základy nár.zdravotnictví.22

4^ Školní 1 ékař. O

fk ™ O promšnlivostírmkrolDŮ. 99

^ O mě nl i v os t í^irl a&tnc® t í bac i 1 la 9$

* ("r} Fotometrie relativní.

Pokusy o umělé zažívání krycího epithelu různých

sliznic.96
O lázních./99/s F. Ve lichém
Dol.-OSN 22 S.585.-OSND V 2 s. 921.-Matoušek s.lll.-
Práce 9*11*46 s.4--Svob«nov.9«ll*46.-LD 9*11*46 s.3.
Svob.fisl 9.11.46 s.3.-Mr.ofvob.9.11.46 s.4.-Svob.
slovo 9.11.46 s. 2. -Ped. e nc. 2 s. 5 65.

& o frat ^ fr>A&*fh ¿1 ^^ ^ A^:--ýí