Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Šácha-Šanta
články v Nár. politice a v Moravsko-slezské revui*

vzpomínky rodiny:/uvádějí datum úmrtí' 13-6./

Dol.- OSTTD VT-1 s.680.- Pochodeň 25.7.1974 s.5»-
Habart:SedlBansko 11.1926 8.504-505, 1 obr.-
Pocliodeň 2.9.1976 s.5 /uvádí- datum nar.29.8./

LD 14.11-1974 3.5.-

byt :Hradec Král., tr. Retfcigové >65.