Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Šácha-Šanta
ŠAGHA VLADIMÍR *11.7.1903 ve Ž5áře n.3.

^2 ač i bel na ŽSársku rv

ia 46-48 předseda MM Zdár

básník

Na shledanou živote. 34
Po stopách snů. 3 6
Zlatý disk. 38
Na okoralých rtech. 40
V zahradě muk. 46
Večery se soudruhy. 38

” » » část II. 76

íertovská historie. 29 /pro :i£ti/

U vyhaslých milířů. 34 M H

MLit.rubrika Rovnosti 1918-1928” 1971 s.27
73 let: Rovnost: 11.7.78 s.S.-

V letech dvacátých
psal do "Rovnosti"
s J.V.Plevou pod sp
léčným -pseudonymem
p31avděl[