Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Šácha-Šanta
ŠAJ^H LADISLAV * 24.10.1911 'V Ostravě
lllg.

metalurg

v Třineckých železárnách 45-» Spoj. ocelárny
na Kladně 51» tam podn.řed.do 62,
vjj 1969 sekr.Kosp.ra^y vlády *3SR,

1970-77 hl. spec. v Hutním projektu v Praze

70 let : Hu’0. listy 26 1981 5.10 s. 753-754, 1 obr