Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Šácha-Šanta
ŠÁJNER DONÁT *24.1.1

zasl. umělec73> Řád práč
redaktor n&kl./ELK/,red.
tajemník Svazu čs.spis.
básník, prozaik

červený kolotoč. 33 bb.
Sečí země. 41
Matěj Kopecký.44
Den u pramene* 44
Odkazy. 46

Na motiv z Oněgina. 46
Kudy chodí dny. 63
Upamatování.70
Dohlédnutí.73
Břehy. 74 /výbor 41-73/
řeklo slunce.75
Zaslíbení.75 /výbor/

Já jenom o tobě,77

914 v Soběslavi

e 74» L.st.c.82
v Čs. rozhlase,

Větev dobra.44 r.

Minulý Čas. 46
Sně marnosti.46
Zpívájíví digger.50
Vláha.52

Kdyby jen červenec. 65
Paměti uličníkovy.'45 /v r.

62;Říkali mu uličník/?#.
Tovaryši.53
Obrázky z přírody..54
Teče voda, vodička.58
Pan Král z Koněpes. 71
Vyprávění o lavičce.74

J -fr*