Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Šácha-Šanta
ŠAJTAR DRAHOMÍR * 1?.6.19.?2 v Záblatí u Bohumína
a PhDr. ^ef.Slez.

Jn stud.ustavu v Opavě 49-58,prac.Slez,muzea v Opavě
58-6l/ved.Pam.P.Bezruěe/fodb.prac.PI[0 v Ostravě
co spolured."Slezský sborník**, *Kadostná země”
red.příl.Sl.sbkutSlezsk# tvorba.49.

Zlomená gesta.46 esej o K.Bednářovi,J*Ortenovi a K.Bo
Bezruč u Saldy.50 chořákovi.

Prameny Slezských, písní. 54
‘ V.Martínek,básník slezského obrození*49*
v Pět studií ve znamení P.Bezru5e.58
, Slezský písničkář ArnoSt Chamrád.62 ti-tiH—tiíiXt
vvyd.sbk.mladé poeziewNová 0stravaw58
red.kat.výstavy v KLK Ostrafca:Dílo V*Závady”60
, spoluvyd. K. £pmanHPohádk;ytkrve H 57
přel. :A.Suarést,Villon,,

/

/v 8.1902 odsouzen na 3 roky pro zpuonevžrv
v Památníku P.Bezruče/. ~ ^

3 ‘ -Uf, 1ffj£ č* 3* ¿4$ ~ lAo.