Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Šácha-Šanta
&&K VLADISLAV /; 18.6*1860 v Nalžovech-• .¿W#-*«-

učitel a prof. **19.7.1941 v Praze
v Bulhara ku »¿^)

ve Slivně,v Sofii/82-Óá/»org,Česko~bulh*vzáj.na po
11 « kult.a lit.,čestný £onsul bulh.v Praze po 19U

n! Pod Vitoší.05 časové sonety bulharské,?lyr.poesie
-a [ K bulharským junákům. 10\*rs$í
£ Bulh.-čes.Mes.-bulh.slovník;Í4fg6
Sp or o Make doni i. 16. mm* -

A/lW, Kniha bulh.-české konversace .15
usp ./sbk* statí "Bulharská žena ttl 1 -•*/»&#vf * ^
přel.do bulh.libreto "Prodané nevěstywa čes)učebniciTgeo

spoluprac. ’’Slovanského přehle du’1^^ metrie

/08- prof.obch.ak.v Praze/ z Bulharska dopisoval do prav
¡r * *'■< sk-ýchičas. s pseud. Martin Prgjqy.

./ • Rov !