Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Šácha-Šanta
ŠAK VLADISLAV V. * 29.10.1894 v Sofii v Bulhar altu
za 1.tiskárna Presto + 2*7‘1977 v

vyd .Sas * Hudba,Sas • Kár odnf ob* or a deník Den ,Svět umě
dirigent v Drážaanech...v Sofii
polemické letáky

«i.

ř

va

. v

5s.hud.slk 2 1965 s.674 f