Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Šácha-Šanta
ŠALAMOUN BEDŘICH # ifc.7.1880 v Praze

Dr.techn*,dá>c.22- ^ +26*7*1967 v Praze

>í.Řád práce,

prof*kartografie a matematické geografie na přír.fak

v Praze "31—
ís Návrh Jednoty Čes.matematiků a fysiků na

reformu střední školy*21

,1* Obrazce k výkladům z topografie akartografie*21

^ Věta Tissotova a její použití v kartografii*08

Zobrazovací metoda rak-uh*vojenského mapování*/Zpr.

r.Praha 11*1914/

Dol.-OSND VI 1 s*684.-Lid*dem.18*7*1950 s.4.-Práce 16.
1950 s.S.-Svob.slovo 15*7*1950 s.4*-Věst.SIA 18 1950 s.6
-Kartogr*přehl•5 1950 s*114*-Lid*nov*14*7*1950 s.5*-
Nauč*geol*slk 2 1964 s*785*-Nár.pol*17*7*1940 s*6.-Síěe
hvězdil 1950 s*137-138*lobr*rLidé a země 16 1967 2.8 s.
381*-Lidé a země 4 1955 č*6 s*242»fcobr.-Zeměpis ve Škole

5 1955 5*9 s.359*-Meteorol*zprávy 8 1955 6.5 s*113-114,