Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Šácha-Šanta
stř. prof ♦(M>G)pa l.r.v Pra ze-Je čná 03-04,10-25

Studia geophysics et geodetica 4 I960 S.3 s.510-311,lob

" " « » g 1965 ö>3 g.jn,

V>- f /¿ü*-**-»* ■ r^ /> 2 2 J..

//# & ^, ö? ft 0\ d.. • +J&J

fc /er ï cT Y ,*• .