Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Šácha-Šanta
ŠALAMON &LBOSLAV * 7.11.1912 v. Praze .

Dr.ing.,

prof** na ČVUT _ ' a _

Řád grácest fc-:

Téorie re gula ce .XI • í 69)a j«-N
^ Ferromagnetismus v slaboproudé elektrotechnice.44
4 Matematika v regulační technice *53 ,

^ M P**o regulaci a automatIzaei.il.53,5?

Výzk.ustav pro petrochemii v Kovákách

(r<$ Jv'/1?-* č*~

^Automatizace 5 1962 č.ll s*3i9 U\