Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Šácha-Šanta
ŠALAMOUN JIŘÍ

* '1T-H 1935 -v

{Mm, grafik, il.: ?*)■ ¡^ha^u

HP " '

Est.výchova
Mladý svět
Veselé Čtení

%

fl

CYj

11* :Dickens"Kronika Pickwickova klubu";-*


í’

ví ■ &íxíí'W> ¡? jl

/í-*í^ít

¿JÍJ*-Í/%U „ &*&•%' 'tf

Po O +

Cooper Jžx/Mwí
Bunin ‘ " '

Gogol

HugO ,.■-ř-r.u-v. t fó\K-^4¿■fe-fi-y''' -■''¿¿í.')*?•t"''

Simenon , / ✓

Blooh"Jack Rozparíveč"

, á»2. ... «fc***

v, ...- "• .. „ ",/r"' Ijft&tríiK? Jžv\-í_ ’_»• CM?-%C'' £- •' ?í - ' VV.J..

-t^ÍA^y Jkí<#h*&K 4

/mc* **'*' (W:L±~ ^, V. 45