Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Šácha-Šanta
ŠALDA FRAIíTIŠK XAVER * 22.12.1867 V Liberci

přel.íE.HertnequinnS wh94

J.RuskinHSézani a lilieM01

Ch. Morice"O raod .podmínkách krásyt,09 s M. Majerovo

OSN 24 s.549.-Dol.-OSÍT 28 S.1099.-OSND VI 1 s.684-5.-
Dis.KU.-fi8.hud.slk 2 1965 s.675.-NaSe věda 19 1938 s.
49-58.-Lid.lisfcy 6.4.1937 s.5.-Nár.osvob.6,4.1937 s 1.

PhDr.fprof.FF UK
lit.kritik

+• 4. 4.1937 v Praze

viz Slovník 1918-45