Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Šácha-Šanta
Salda jaroslav * 1912

řed.Polygraf.průmslu
v Praze

Od rukopisu ke knize a časopisu.57, ¡te-
Tiskařské papíry.52

Vypočtyípapíru v příkladech. 55 s Al.Síslerem.
Klimatisace v tiskařském průmyslu.54
Ofsetový tisk na postupu,
jfýroba knih.74 uč.pro uč.š&oly knihtisk.
Přehled polygrafie.*^ s k.Svooodou £>* « a

70 lets Typografis 1962 5*8 s♦301.1 obr.