Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Šácha-Šanta
ŠÍLEK FRANTIŠEK r 10*10.X&97 v Mezimostí u Třeboně

učitel v Zevlékově
u Klatov,říd.uč.ve v
Strážovicíchiiiu Horaždovic

pro ml.:U babičky na klíně.40

Ze srdíčka do srdíčky .40
Manka - malá hospodyňka.44

rozhl.hry:
jM.^aclováj