Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Šácha-Šanta
ŠANDA VOJTŽOH »15.10.1873 v Kvílicích u Slaného

ThDr. f +24.12.1953 v Praze

prof•dogmat ikypa
theol.řak.v Praze 18-

Starověké orientální dějiny,
j Starosemitské nápisy.12
Die Ai5aiaäer.l902
^ Konmm^tar z.1.Buch der Könige.11

^ «' z.a. " w H .12 .

Synopsis theologiae dogmaticae speqaiis.1-11.16,22

Moses und der Pentateuch.24

Severi Philaletes,syriaee et latine.28

Dol.-OSKD VI 1 s.692.- T.a P.8.2130.-Nár.pol.31.10.43s3

Archiv orientální 22 1954 8.4 s.497-500,lobr*