Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Zvol-Žáka
SáBKA VILÍM 22.5.1S50 ve JTulneku

stř, prog.na r.g. -f 1920 v Prsze-Smíchově

v Prese*? 7 5-07

0 pohřebních řečech v lit.řecké*..(Zpr.r.g.Fráh

0 přijímacích zkouškách do l.tř.stř.škoi.(S4 v

dagogiu)