Národní archiv - Sbírka plakátů – plakáty z občanské války ve Španělsku

Vyhledávání:
I. Vznik sbírky a vývoj původce sbírky

Dílčí sbírka plakátů - plakáty z občanské války ve Španělsku byla shromážděna v Archivu Ústavu dějin KSČ, který vznikl počátkem roku 1950. Bohužel v dochovaných registraturních záznamech se nenacházejí bližší údaje k datu vzniku této sbírky či způsobu jejího shromáždění.
Podle razítek otištěných na řadě plakátů lze usuzovat, že alespoň část sbírky byla původně shromážděna někým jiným. Jedná se o jistého Eugena Faitha z Piešťan (přesný text razítka zní: „uchoval Eugen Faith Piešťany“). Několik  plakátů je opatřeno přípisem: „od s. Kobyláka z Kaňku u Kutné Hory“ a další jmény Arnošta Němce a Jaroslava Němce. Na jednom z plakátů je razítko Výboru pro pomoc demokratickému Španělsku.
Sbírkové činnosti věnoval Archiv Ústavu dějin KSČ velkou péči a značná pozornost byla v rámci jeho sbírkotvorné činnosti věnována dějinám československých dobrovolníků ve Španělsku. Na základě usnesení politického byra ÚV KSČ z 5. 11. 1956 byl Archiv Ústavu dějin KSČ pověřen sběrem dokumentů k dějinám československých dobrovolníků ve Španělsku. Archiv pak následně oslovil řadu žijících interbrigadistů a podařilo se mu od nich získat řadu archiválií z doby jejich působení ve Španělsku.
Od 1. července 1968 byl změněn název Ústavu dějin KSČ na Ústav dějin socialismu, s odůvodněním, že dosavadní název nevystihuje přesně obsah činnosti ústavu, kde se zpracovávají dějiny komunistického hnutí v širších souvislostech národních a mezinárodních dějin. Zároveň Ústav dějin socialismu získal statut samostatného stranického vědeckého pracoviště oproti předchozímu začlenění Ústavu dějin KSČ pod ideologické oddělení KSČ.
Ústav dějin socialismu ukončil svou činnost k 1. květnu 1970 rozhodnutím předsednictva ÚV KSČ, které zároveň schválilo vytvoření Ústavu marxismu-leninismu ÚV KSČ, jenž převzal majetek, fondy a archiv zrušeného Ústavu dějin socialismu. Předsednictvo zrušení Ústavu dějin socialismu zdůvodnilo konstatováním, že se stal jedním z center oportunismu a revizionismu a zpronevěřil se tak svému poslání  pravdivě zobrazovat dějiny strany a revolučního hnutí. Ústav marxismu-leninismu ÚV KSČ byl budován jako teoretické a výzkumné pracoviště ÚV KSČ, jímž byl až do konce roku 1989.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace