Národní archiv - Sbírka plakátů – plakáty z občanské války ve Španělsku

Vyhledávání:
II. Vývoj a dějiny sbírky
V archivu původce byla sbírka dle dochovaného záznamu zpracována ve spolupráci s odbornými pracovníky oddělení plakátů Umělecko-průmyslového muzea. Plakáty z občanské války ve Španělsku byly rozčleněny do dvanácti celků podle vydavatelů. Jednotlivé plakáty byly označeny signaturami, při čemž signatura se skládala z písmene Š (Španělsko) - čísla skupiny (I-XII) - pořadového čísla plakátu uvnitř skupiny (1-...). Některé plakáty byly odborně restaurovány a podlepeny. Ke sbírce byla vypracována kartotéka členěná tematicky podle vydavatelů a abecedně podle autorů plakátů. Kartotéční lístky byly opatřeny malými černobílými fotografiemi plakátů. Kartotéka byla společně se Sbírkou plakátů z občanské války ve Španělsku předána v roce 1990 Státnímu ústřednímu archivu v Praze (dnešnímu Národnímu archivu) jako dílčí celek širší Sbírky plakátů. Převzetí celé této Sbírky plakátů se událo jako součást přejímky archiválií Ústředního výboru Komunistické strany Československa a institucí jim přímo řízených (včetně fondů a sbírek archivu Ústavu marxismu-leninismu ÚV KSČ), a to na základě zákona č. 496/1990 Sb. z 16. 11. 1990 o navrácení majetku Komunistické strany Československa lidu České a Slovenské federativní republiky.

       
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace