Národní archiv - Sbírka plakátů – plakáty z občanské války ve Španělsku

Vyhledávání:
IV. Stručný rozbor obsahu sbírky

Dílčí sbírka plakátů - plakáty z občanské války ve Španělsku je tvořena 156 graficky jedinečnými plakáty (celkový počet plakátů včetně multiplikátů je 215).
Jedná se o plakáty vydávané Komunistickou stranou Španělska (Partido Comunista de Espańa), Internacionálními brigádami, mládežnickými organizacemi - JSU (Juventudes Socialistas Unificadas) a JL (Juventudes Libertarias), Mezinárodní rudou pomocí SRI (Socorro Rojo Internacional) - provinčním výborem ve Valencii, Rudou pomocí Španělska (Socoro Rojo de Espańa), Rudou pomocí Katalánska (Socors Roig de Catalunya), Juntou na obranu Madridu (Junta delegada de defensa de Madrid), odborovými organizacemi - U.G.T. (Unión General de Trabajadores), C.N.T. (Confederación Nacional del Trabajo) a A.I.T. (Asociación Internacional de Trabajadores), Regionální federací Levanty (Federación regional de Levante), katalánskou vládou (Generalitat de Catalunya), vládou a ministerstvy Španělské republiky např. zemědělství (Ministerio de Agricultura), školství (Ministerio de Instrucción Pública), práce a sociálních věcí (Ministerio de Trabajo y Asistencia Social), vnitra (Ministerio de Estado), propagandy (Ministerio de Propaganda), armádou - Generálním komisariátem války (Comisariado General de Guerra), Zdravotnickým velitelstvím armády (Jefatura de Sanidad del Ejercito), Všeobecnou inspekcí vojenského zdravotnictví (Inspección General de Sanidad Militar), dalšími stranami - Syndikalistickou stranou (Partido Sindicalista), antifašisty - např. Národním výborem pro mír a demokracii (Comité Nacional por La Paz y Democracia), Asociací přátel SSSR (Asociación Amigos de la U.R.S.S.), a jinými organizacemi např. Červeným křížem (La Cruz Roja).
Texty na plakátech (často se jedná o krátká úderná hesla, vyskytují se ale i texty delší jako např. výroky a citáty španělských politiků včetně částí projevů prezidenta Španělské republiky, koláže z novin, výčet práv mládeže apod.) jsou psány převážně ve španělštině, zastoupena je i katalánština, baskičtina a francouzština.
Jedná se o poměrně ucelený soubor plakátů, graficky velmi zajímavý, který byl v minulosti několikrát využíván i pro výstavní účely, a to i v zahraničí. V roce 1978 bylo zapůjčeno do Polska 62 plakátů ze sbírky na výstavu Plakat Republikańskej Hiszpanii 1936-1939, Wystawa ze zbiorów polskich i czechosłowackich, která se uskutečnila v Muzeu Plakatů ve Wilanowie.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace