Literární archiv Památníku národního písemnictví - Štědrý František

Vyhledávání:
František Štědrý
(1847-1932)

Narodil se 5. září 1847 v Hostomicích, zemřel 26. ledna 1932 v Praze.
František Štědrý studoval na gymnáziu v Benešově a v Praze. Po maturitě studoval na teologické fakultě v Praze a 13. července 1873 byl vysvěcen na kněze. Hned po vysvěcení se dostal za kaplana do Peruce k osvícenému faráři, nadšenému bolzanovci Františku Danešovi. Daneš udržoval styky se všemi žijícími žáky Bolzanovými a Schneidrovými a jeho fara byla střediskem prakticky prováděného bolzanovství. Štědrý nalezl v Danešovi otcovského přítele a zkušeného rádce. Dovedl usměrnit a podpořit Štědrého zájem o historii, který si mladý kaplan přinesl již ze studií. Danešovým prostřednictvím se Štědrý seznámil s Františkem Palackým, jehož rodina s Perucí udržovala živé styky. Roku 1892 se stal Štědrý farářem ve Slavětíně. Historii věnoval i potom všechen svůj volný čas. Přátelství se strahovským knihovníkem Ivanem Wagnerem, který byl jeho spolužákem, mu zpřístupnilo bohaté zdroje strahovské klášterní knihovny a archivu. Opisy z listin a rukopisů mu pořizovali studenti, které Štědrý podporoval radami i hmotnými prostředky. Do řady těch, které uváděl Štědrý do studia historie, patřil i František Teplý, přítel Jindřicha Šimona Baara, pozdější černínský archivář v Jindřichově Hradci, a Cyril Straka, pozdější strahovský knihovník, který přišel jako mladý kaplan do Radonic v témže roce, kdy se v nedalekém Slavětíně stal František Štědrý farářem.
Jako historik se zabýval Štědrý převážně regionální historií, především historickým místopisem Lounska, zajímal se však i o dějiny předhusitských Čech a o dějiny církevní. Shromáždil mnoho zajímavého materiálu z církevních i státních archivů k dějinám protireformace v Čechách, jeho práce však zůstala v rukopise.
Pozůstalost Františka Štědrého není uložena na jednom místě. Některé rukopisy věnoval Štědrý ještě za svého života Strahovské knihovně. Pokud byly svázány, zůstaly v knihovně a jsou popsány v Soupise rukopisů Strahovské knihovny, vydávané profesorem Bohumilem Rybou. Nevázané rukopisy a zlomky korespondence byly delimitovány z knihovny roku 1963 do literárního archivu a jsou zde uloženy ve čtyřech archivních kartónech pod přírůstkovými čísly 379/58 a 111/82. Fond zachycuje období 1900 – 1932.
Další část literární pozůstalosti Františka Štědrého je uložena v Okresním archivu v Lounech. Tato část je popsána dr. Bořivojem Lůžkem: Okresní archiv v Lounech. Průvodce po fondech a sbírkách, Praha 1956, str. 98 - 99.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace